Uudised

Vabaõhukooli õppetöö eriolukorra ajal 24. märts ave.szymanel

Alates 16.03 on Vabaõhukooli õpilased distantsõppel.


Sellel ajal hoiab kooli ja kodu vahel kontakti klassijuhataja. Klassijuhataja kaasab vajadusel töösse tugispetsialistid, kasvatajad, haiglaõpetajad, abiõpetajad.  

Aineõpetaja vastutab aine sisu eest ning valmistab ette distantsõppeks vajalikud õppematerjalid,  vajadusel individualiseerib neid, jälgib lastelt ja perelt saadud tagasisidet. Lisaks teavitab aineõpetaja tekkinud murekohtadest klassijuhatajat.

Kodu ja kooli peamine  suhtluskeskkond on Stuudium.

Sellel ajal hoiab kooli ja kodu vahel kontakti klassijuhataja. Klassijuhataja kaasab vajadusel töösse tugispetsialistid, kasvatajad, haiglaõpetajad, abiõpetajad.  

Aineõpetaja vastutab aine sisu eest ning valmistab ette distantsõppeks vajalikud õppematerjalid,  vajadusel individualiseerib neid, jälgib lastelt ja perelt saadud tagasisidet. Lisaks teavitab aineõpetaja tekkinud murekohtadest klassijuhatajat.

Kodu ja kooli peamine  suhtluskeskkond on Stuudium.