Avalik teave

Hoolekogu

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli hoolekogu


Head lapsevanemad!

Kui Teil on küsimusi või muresid, mida hoolekogus arutada, siis võtke ühendust hoolekogu liikmetega (kontaktid on allolevas tabelis).

Nimi Esindatav koostööpartner Kontakt: e-post
Harry Gustavson

Hoolekogu esimees

Lapsevanemate esindaja

Tallinna Lastekodu

harry.gustavson@tallinnalastekodu.ee
Jürgen Rakaselg

Kooli pidaja esindaja

Haridus- ja teadusministeerium

jurgen.rakaselg@hm.ee
Milli Kahre
Kadri Veske
Ingrid Toiger
Õppenõukogu esindajad

milli.kahre@vabakool.edu.ee

kadri.veske@vabakool.edu.ee

ingrid.toiger@vabakool.edu.ee

Valdo Matkamäe

Diana Kuntor

Alo Linntam

Lapsevanemate esindajad

valdo.matkamae@gmail.com

kuntordiana@gmail.com

alo77@hot.ee

Pille Vaiksaar Toetava organisatsiooni esindaja, Maarjamaa Hariduskollegium pille.vaiksaar@mhk.edu.ee
Irja Ivarinen Lastepsühhiaatrite esindaja irja.ivarinen@regionaalhaigla.ee

 

Head lapsevanemad!

Kui Teil on küsimusi või muresid, mida hoolekogus arutada, siis võtke ühendust hoolekogu liikmetega (kontaktid on allolevas tabelis).

 

Nimi Esindatav koostööpartner Kontakt: e-post
Harry Gustavson

Hoolekogu esimees

Lapsevanemate esindaja

Tallinna Lastekodu

harry.gustavson@tallinnalastekodu.ee
Jürgen Rakaselg

Kooli pidaja esindaja

Haridus- ja teadusministeerium

jurgen.rakaselg@hm.ee
Milli Kahre
Kadri Veske
Ingrid Toiger
Õppenõukogu esindajad

milli.kahre@vabakool.edu.ee

kadri.veske@vabakool.edu.ee

ingrid.toiger@vabakool.edu.ee

Valdo Matkamäe

Diana Kuntor

Alo Linntam

Lapsevanemate esindajad

valdo.matkamae@gmail.com

kuntordiana@gmail.com

alo77@hot.ee

Pille Vaiksaar Toetava organisatsiooni esindaja, Maarjamaa Hariduskollegium pille.vaiksaar@mhk.edu.ee
Irja Ivarinen Lastepsühhiaatrite esindaja irja.ivarinen@regionaalhaigla.ee