Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem või seaduslik esindaja taotluse järgmiste dokumentidega:


  • kehtiva koolivälise nõustamismeeskonna eritoe otsuse koos lisadega ja juhtumikokkuvõttega; 
  • väljavõtted haigusloost; 
  • väljavõtte õpilasraamatust; 
  • arengukaardi; 
  • viimase õppeaasta klassitunnistuse ja/või jooksva perioodi hinnetelehe.
  • kehtiva koolivälise nõustamismeeskonna eritoe otsuse koos lisadega ja juhtumikokkuvõttega; 
  • väljavõtted haigusloost; 
  • väljavõtte õpilasraamatust; 
  • arengukaardi; 
  • viimase õppeaasta klassitunnistuse ja/või jooksva perioodi hinnetelehe.