Vastuvõtt

Vajalikud dokumendid

Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku avalduse, nõustamismeeskonna soovituse ja kõik nõustamismeeskonnale esitatud dokumendid sh


 • õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte ja foto õpilaspiletile;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
 • õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
 • tervisekaart;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
 • nõustamismeeskonnale esitatud muud asjakohased dokumendid.
 • õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ärakiri või väljavõte ja foto õpilaspiletile;
 • kui taotluse esitab vanem, siis vanema isikut tõendava dokumendi ärakiri või väljavõte;
 • õpilase või koolieelses lasteasutuses käiva lapse individuaalse arengu jälgimise kaart;
 • õpilase puhul kooli koostatud ülevaade eelnevate õppeaastate õpitulemustest ja klassitunnistuse ärakiri;
 • väljavõte õpilasraamatust;
 • perearsti ja eriarsti või muu spetsialisti hinnang, kui see on vajalik haridusliku erivajaduse täpsustamiseks;
 • tervisekaart;
 • rehabilitatsiooniplaani olemasolul selle ärakiri;
 • nõustamismeeskonnale esitatud muud asjakohased dokumendid.