Avalik teave

Põhiväärtused


Hoolimine

Hoolime iseendast, märkame teisi ja oleme abivalmid.

 

Lugupidamine

Austame üksteist ja usume, et kõik inimesed on väärtuslikud.

 

Koostöö

Parimate tulemuste saavutamiseks tegutseme üheskoos

Hoolimine

Hoolime iseendast, märkame teisi ja oleme abivalmid.

 

Lugupidamine

Austame üksteist ja usume, et kõik inimesed on väärtuslikud.

 

Koostöö

Parimate tulemuste saavutamiseks tegutseme üheskoos