Avalik teave

Õppenõukogu

2020/2021 õppeaasta õppenõukogude tööplaan


Kuupäev

Teemad

6.11.2020

Elektrooniline õppenõukogu

26.11.2020

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Jooksvad küsimused

15.03.2021

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Jooksvad küsimused

08.06.2021

 1. III trimestri õppetöö tulemused
 2.  2020/2021 õppeaasta tulemused
 3. Üleviimine järgmisesse klassi, pikendatud õppetööde ja klassikursuse kordamiste kinnitamine

15.06.2021

 1. 9. klasside õppetulemuste kinnitamine
 2. Pikendatud õppetöö tulemused

26.08.2021

 1. Pikendatud õppetööde sooritatus
 2. 2020/2021 õppeaasta aruanne (sh kasvatustöö ja huvitegevuse aruanne)
 3. Klassijuhataja juhendmaterjali kinnitamine (sh klassijuhatajatundide kooliastmete ainekavade kinnitamine)

Kuupäev

Teemad

6.11.2020

Elektrooniline õppenõukogu

26.11.2020

 1. I trimestri õppetöö tulemused
 2. Jooksvad küsimused

15.03.2021

 1. II trimestri õppetöö tulemused
 2. Jooksvad küsimused

08.06.2021

 1. III trimestri õppetöö tulemused
 2.  2020/2021 õppeaasta tulemused
 3. Üleviimine järgmisesse klassi, pikendatud õppetööde ja klassikursuse kordamiste kinnitamine

15.06.2021

 1. 9. klasside õppetulemuste kinnitamine
 2. Pikendatud õppetöö tulemused

26.08.2021

 1. Pikendatud õppetööde sooritatus
 2. 2020/2021 õppeaasta aruanne (sh kasvatustöö ja huvitegevuse aruanne)
 3. Klassijuhataja juhendmaterjali kinnitamine (sh klassijuhatajatundide kooliastmete ainekavade kinnitamine)