Õppetöö

Õpikeskkonnad


-Stuudium- peamine infovahetus, õppematerjalide jagamine 
-Opiq- 4.-9. klasside õppematerjalid veebis 
-MS Teams- veebitundide läbiviimine ja suhtlus 
-Kahoot- aktiivõppemeetodid õppematerjalide kinnitamiseks

-Stuudium- peamine infovahetus, õppematerjalide jagamine 
-Opiq- 4.-9. klasside õppematerjalid veebis 
-MS Teams- veebitundide läbiviimine ja suhtlus 
-Kahoot- aktiivõppemeetodid õppematerjalide kinnitamiseks