Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

TALLINNA KONSTANTIN PÄTSI VABAÕHUKOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTMISE NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD


  • Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli võetakse vabade kohtade olemas olul aastaringselt lapsi, kellel on eritoe otsus, mis on välja antud SA Innove Rajaleidja nõustamismeeskonna poolt
  • Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilastele.
  • Kooli võetakse vähimaks vajalikuks ajaks vastu õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad spetsiifilist eriõppekorraldust ja ressursimahukate tugimeetmete rakendamist.
  • Kooli õppekeel on eesti keel.
  • Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.

Terviktekstiga saab tutvuda SIIT

Enne kooli sooviavalduse esitamist palume eelnevalt registreeruda õppenõustamisele (SIIN), mis toimub igal teisipäeval ajavahemikul kell 13.00-15.00. Täpne nõustamise kuupäev  lepitakse kokku e-kirja teel.

Lisainfot saab küsida õppenõustajalt telefonil 6006133.

  • Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli võetakse vabade kohtade olemas olul aastaringselt lapsi, kellel on eritoe otsus, mis on välja antud SA Innove Rajaleidja nõustamismeeskonna poolt
  • Vabaõhukool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi põhikool psüühikahäirest tingitud haridusliku erivajadusega õpilastele.
  • Kooli võetakse vähimaks vajalikuks ajaks vastu õpilased, kes tulenevalt nende puudest või muust häirest vajavad spetsiifilist eriõppekorraldust ja ressursimahukate tugimeetmete rakendamist.
  • Kooli õppekeel on eesti keel.
  • Õpingute alusdokumendiks on „Põhikooli riikliku õppekava” alusel koostatud kooli õppekava.

Terviktekstiga saab tutvuda SIIT

Enne kooli sooviavalduse esitamist palume eelnevalt registreeruda õppenõustamisele (SIIN), mis toimub igal teisipäeval ajavahemikul kell 13.00-15.00. Täpne nõustamise kuupäev  lepitakse kokku e-kirja teel.

Lisainfot saab küsida õppenõustajalt telefonil 6006133.