Vastuvõtt

Vastuvõtuprotsess

Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli toimub õpilase vastuvõtt järgmise protsessina: