Avalik teave

Õppenõukogu

2022/2023 õppeaasta õppenõukogude tööplaan


Kuupäev Teemad
30.08.2022
 1. Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine
 2. Üheksandate klasside edasine õppetöö
 3. Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine
 4. Uuele arengukavale hinnangu andmine
27.10.2022
 1. Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine
 2. Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine
01.12.2022
 1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused
 3. Töömõnu küsimustiku lühiülevaade
15.03.2023
 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas
09.06.2023
 1. III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. Kiitused kogu õppeaasta eest
 3. Pikendatud õppetööle jäävad õpilased
 4. Klassikursust kordama jäävad õpilased
 5. Kasvatustöö aruanne
 6. Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

 1. Pikendatud õppetööle jäävad õpilased
 2. Klassikursust kordama jäävad õpilased
 3. Jooksvad küsimused

 

    1.      Õppeaasta aruanne

    2.      Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

    3.      Huvitegevus

    4.      Tugimeeskonna töö

    5.      Jooksvad küsimused

 

 

Kuupäev Teemad
30.08.2022
 1. Pikendatud õppetöö tulemused ja klassi lõpetamine
 2. Üheksandate klasside edasine õppetöö
 3. Õppeaasta 2021/2022 aruande kinnitamine
 4. Uuele arengukavale hinnangu andmine
27.10.2022
 1. Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine
 2. Kooli kodukorra muudatuste arutelu ja kinnitamine
01.12.2022
 1. I trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. Õpilaste ja lastevanemate rahulolu uuringu tulemused
 3. Töömõnu küsimustiku lühiülevaade
15.03.2023
 1. II trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. B-võõrkeele õppimist ja õpetamist puudutavad muudatused riiklikus õppekavas
09.06.2023
 1. III trimestri õppe- ja kasvatustöö aruanne
 2. Kiitused kogu õppeaasta eest
 3. Pikendatud õppetööle jäävad õpilased
 4. Klassikursust kordama jäävad õpilased
 5. Kasvatustöö aruanne
 6. Jooksvad küsimused

19.06.2023

       &

 

31.08.2023

 1. Pikendatud õppetööle jäävad õpilased
 2. Klassikursust kordama jäävad õpilased
 3. Jooksvad küsimused

 

    1.      Õppeaasta aruanne

    2.      Arengukava ülevaatamine ja kinnitamine

    3.      Huvitegevus

    4.      Tugimeeskonna töö

    5.      Jooksvad küsimused