logo
Estonian (Eesti)

Teisipäev, 28 Jaanuar 2020

Lõppenud

Lõppenud:

  • 2009 - 2013 Projekti "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Hariduse infrastruktuuri arendamine" meetme "Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekeskkonna kaasajastamine" raames “Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukooli peahoone rekonstrueerimine”.

Ajalehes Postimees 26.01.2010 ilmunud aktiklit "Tallinna vabaõhukooli ootavad ees suured muutused" saad lugeda SIIT.

 


  • 2009 - 2013 Osalemine Tallinna ja Turu linnade ühisprojektis "Aktiivne ja turvaline koolipäev", mille eesmärgiks on õpilastele vahetundide ja pealelõunase vaba aja sisustamiseks võimaluste pakkumine. Projekti toetab Euroopa Liidu Regionaalarengu fond.

Meie kooli projektileht, millelt leiad tegevuskava, asub SIIN.

Uudiskiri lastevanematele.

Meil on hea meel teatada, et Tallinna K. Pätsi Vabaõhukool osaleb Kesk- Läänemere programmi Interreg IVA projektis „Aktiivne ja turvaline koolipäev“

Projekti partneriteks on Tallinna 45 kooli ja Soome poole pealt 44 Turu linna kooli.

Projekti tegevused on suunatud 1- 9 klassini ja eesmärgiks on pakkuda õpilastele huvitavat,

meelepärast ja arendavat tegevust nii vahetunnis kui vabal ajal.

Projekti rahastavad EL Kesk- Läänemere programm INTERREG 2007- 2013 ja Tallinna Linnavalitsus.

Kolme projekti aasta jooksul oleme saanud kulutada vahendite peale 3000 eorot, et muuta õpilaste vaba aega aktiivsemaks ja sisukamaks.

Koostöös õpilaste, õpetajate ja kasvatajatega oleme teinud küsitlusi, millised võiksid olla need vaba aja veetmise viisid ja vahendid, mida meie õpilased kõige rohkem sooviksid.

Vahendid, mida sooviti ja mida me tänu projektis osalemisele saime koolile soetada on õpilaste seas populaarsed ja leiavd palju kasutust. Nimetada võib siin nii ripstikuid, dzembesid, erinevaid huvitavaid lauamänge, lauajalgpall, voolimismass, näpurulad. Lähiajal loodame juurde saada uusi põnevaid sportimiseks mõeldud vahendeid, et innustada õpilaste aktiivset vaba aja veetmist.

Oleme oma koolis läbi viinud palju toredaid üritusi, mis toetavad projekti eesmärke ja julgustavad õpilasi tegema tervislikke valikuid.

Meie kooli ja partnerkoolide tegemisi saab jälgida aadressil http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Schools.

Meie kool osales ka õpilaste koolirõõmu uuringus, mis oli mahukas(kokku 3430 õpilast) ja kooli personaliuuring(kokku 422 vastanut).Esitatud tulemused annavad mitmekülgse ülevaate ühelt poolt õpilaste tegevustest ning teiselt poolt õpilaste tegevustest ja psühholoogilise turvatundega seonduvatest teguritest ning teiselt poolt koolide väärtustest ja nende rakendumisest koolipersonali silme läbi.Uurimus kinnitas, et koolist tunnevad rõõmu lapsed, kes on enesekindlad ja heade sotsiaalsete oskustega, kes ei tunne enneast üksildasena ning kes tajuvad, et õpetajad suhtuvad neisse hästi. Iga kool sai koolikohased tingimused, üldkokkuvõtet saab lugeda aadressil

http://safeandactiveschoolday.wikispaces.com/Forms+and+info.

Projekt saab läbi 2012 aasta lõpus, kuid usun, meie kooli õpilased tunnevad endiselt koolirõõmu ja rahulolu turvalises ning nende soove ja vajadusi arvestavas keskkonnas.

 

 

Comenius

Meie kool osales 2007- 2009  rahvusvahelises leivaprojektis. 

Toimunud sündmustest annab hea ülevaate leivaprojekti ajaveeb.

Viimasest projektikohtumisest saad lugeda Slovakkia reisiajaveebist.

Vaata ka leivaprojekti kodulehekülge.

Viimati uuendatud Esm, 14.Okt.2019 07:16
 

Powered by Joomla!. Designed by: lonex.com ntchosting Valid XHTML and CSS.