Õppetöö

Distantsõpe

DISTANTSÕPPE HEAD TAVAD 


Üldised põhimõtted: 

Distantsõppe ajal lähtume õppetöö planeerimist järgmistest põhimõtetest: 

 • 1.- 3. klass õpib distantsõppe ajal klassijuhatajalt saadud tööplaani alusel. Klassijuhataja hoiab õpilastega regulaarselt ühendust. 

 • 4.- 9. klassi õpilaste iseseisev õppetöö ja virtuaaltundide ajad on üleval Stuudiumi keskkonnas.   

Virtuaaltund: 

 • Virtuaaltunni aja ja pikkuse määrab aineõpetaja.  

 • Virtuaaltunnid on kohustuslikud.  

 • Õpilane osaleb virtuaaltunnis videopildi ja mikrofoni vahendusel. 

 • Kui õpilane ei saa mingil põhjusel virtuaaltunnis viibida, teavitab ta sellest koheselt Stuudiumi või telefoni teel aineõpetajat või klassijuhatajat.  

 

Õppetöös kasutatavad digikeskkonnad on leitavad kooli kodulehelt ning Stuudiumist. 

 

Üldised põhimõtted: 

Distantsõppe ajal lähtume õppetöö planeerimist järgmistest põhimõtetest: 

 • 1.- 3. klass õpib distantsõppe ajal klassijuhatajalt saadud tööplaani alusel. Klassijuhataja hoiab õpilastega regulaarselt ühendust. 

 • 4.- 9. klassi õpilaste iseseisev õppetöö ja virtuaaltundide ajad on üleval Stuudiumi keskkonnas.   

Virtuaaltund: 

 • Virtuaaltunni aja ja pikkuse määrab aineõpetaja.  

 • Virtuaaltunnid on kohustuslikud.  

 • Õpilane osaleb virtuaaltunnis videopildi ja mikrofoni vahendusel. 

 • Kui õpilane ei saa mingil põhjusel virtuaaltunnis viibida, teavitab ta sellest koheselt Stuudiumi või telefoni teel aineõpetajat või klassijuhatajat.  

 

Õppetöös kasutatavad digikeskkonnad on leitavad kooli kodulehelt ning Stuudiumist.